Kapusvētki Miķeļa kapos 29.septembrī

29.septembrī plkst 15.00 Miķēļa kapos tiks celebrēta sv.Mise un lūgšana par mirušiem.

[ ➙ ]

Arhibīskapa vizīte 15.septembrī

15.septembrī mūsu draudzi apmeklēs arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs. Paredzēts ka arhibīskaps [ ➙ ]

Dienas pants – Jozuas 24:15

1Un Jozua sapulcināja visas Israēla ciltis Sihemā, un viņš sasauca Israēla vecajus, viņu galvenos,

[ ➙ ]

Dienas pants – Jāņa atklāsmes 4:11

1Pēc tam es redzēju, un raugi: durvis atvērtas debesīs, un pirmā balss, ko es

[ ➙ ]

Dienas pants – Jāņa 16:33

1To Es jums esmu runājis, lai jūs nekristu apgrēcībā.  2Tie jūs izslēgs no draudzes,

[ ➙ ]

Dienas pants – Mateja 5:4

1Kad Viņš ļaužu pulku redzēja, Viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un Viņa mācekļi sapulcējās

[ ➙ ]

Dienas pants – Jāņa 10:11

1“Patiesi, patiesi Es jums saku: kas neiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj

[ ➙ ]

Dienas pants – Romiešiem 3:23

1Kāda tad nu ir jūda priekšrocība, jeb kāds labums apgraizīšanai?  2Tas ir visādā ziņā

[ ➙ ]

Dienas pants – Psalmi 47:1

Dievs ir tautu ķēniņš 1Dziedātāju vadonim. No korahītu dziesmām.  2Plaukšķiniet priecīgi, visas [ ➙ ]

Dienas pants – Jāņa 19:30

1Tad Pilāts ņēma Jēzu un lika Viņu šaust.  2Un kareivji, nopinuši vainagu no ērkšķiem,

[ ➙ ]