Press "Enter" to skip to content

19.maijā prāvesta paziņojumi

19.maijā svētdiena SV. GARA NOSŪTĪŠANA, obligātās svinības. SV. MISE plkst.: 07:00(LV); 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU). Galveno sv. Misi iesāk ar himnu Nāc, Svētais Gars… (pilnas atlaidas).20. maijā pirmdiena II VASARSVĒTKI VISSV.…

Prāvesta 05.maija paziņojumi

5. maijā Lieldienu laikposma VI svētdiena. SV. MISE plkst. 9:00(LT), 10:30(LV), 12:00(PL), 18:00(RUS). Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam;…

Prāvesta 21.aprīļa paziņojumi

21.aprīlī Lieldienu laikposma IV svētdiena – LABĀ GANA svētdiena.Šodien lūdzamies par aicinājumiem uz priesterību un klosterdzīvi. SV.MISE plkst. 9:00(LT), 10:30(LV), 12:00(PL), 18:00(RUS). 25. aprīlī SV. MARKS EVAŅĢĒLISTS, svētki. SV. MISE…

Priestera paziņojumi 31.03.2024

 31.martā LIELDIENU SVĒTDIENA – MŪSU KUNGA JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS, obligātās svinības. SV. MISE plkst. 7:30(LATVIEŚU, Polski), 12:00(PL), 18:00(RUS) Sākas Lieldienu Oktāva; Šajā dienā ziedojumi Rīgas diecēzes kūriju vajadzībām. Var svētīt ēdienus. 1. aprīlī, PIRMDIEN OTRAJĀS LIELDIENĀS. SV. MISE plkst.…

Prāvesta 17.marta paziņojumi

Paldies visiem kas piedalijas Baznīcas uzkopšanas talku. Baznīcā vēl koris jātīra. 19. martā SV. JĀZEPS, V.J.M. LĪGAVAINIS, obligātās svinības. SV. MISE plkst.:07:00(LV); 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU).24. martā PALMU JEB KUNGA CIEŠANU…

10.marta prāvesta paziņojumi

·        10 martā Gavēņa IV svētdiena. SV. MISE plkst.: 09:00(LT); 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU). Sākas novenna sv. Jāzepa godam. ·        16.martā visi aicināti uz Baznīcas uzkopšanas talku plkst.9:00 ·        17martā Gavēņa V svētdiena. SV. MISE plkst.: 09:00(LT); 10:30(LV); 12:00(PL); 18:00(RU).…