Press "Enter" to skip to content

29.janvāra prāvesta pazīņojumi

29.janvārī parastā liturģiskā laikposma IV svētdiena. 2. februārī KUNGA PREZENTĀCIJA, svētki SV. MISE plkst.: 07:00(LV); 10:30(LV. par slimajiem); 12:00(PL); 18:00(RU). Sveču svētīšana, procesija. Konsekrēto personu diena. Mēneša I ceturtdiena, Svētā Stunda. 3.februārī , sv.…

Prāvesta paziņojumi 30.10.2022

30. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXXI svētdiena.. 31. oktobrī Rožukroņa mēneša noslēgums 1. novembrī VISI SVĒTIE, obligātās svinības. Katru gadu, novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par mūsu mūžībā aizgājušajiem kurus vārdus Jūs ierakstīsiet šajā aizlūgumu…

Prāvesta paziņojumi 02.10.2022

2. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesija. Rožukroņa mēnesis. Uzsākas KATEHĒZE bērniem un pieaugušajiem, kuri gatavojas…

25.septembra prāvesta paziņojumi

·     25 septembrī parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena. KAPUSVĒTKI MIĶEĻA KAPOS. 15:00- SV.MISE un lūgšana par mirušajiem. ·     29. septembrī SV. ERCEŅĢEĻI MIĶELIS, GABRIĒLS UN RAFAĒLS, svētki. Šajā dienā kapelā Sv. Miķeļa kapos būs atlaižu Sv. Mise…

18.septembra prāvesta paziņojumi

18.septembrī parastā liturģiskā laikposma XXV svētdiena. VISSV. JAUNAVA MARIJA, SĀPJU MĀTE, DRAUDZES SVĒTKI. Euharistiskā procesija. 21. septembrī SV. APUSTULIS UN EVAŅĢĒLISTS MATEJS, svētki 25 septembrī parastā liturģiskā laikposma XXVI svētdiena.…

Prāvesta paziņojumi 14.augustā

14. augustā parastā liturģiskā XX svētdienā, SV. BĪSKAPS MEINARDS, LATVIJAS AIZBILDNIS, svinības. V.J.M. DEBESĪS UZŅEMŠANA, svinību vigilija. 15. augustā V.J.M. DEBESĪS UZŅEMŠANA, MĀRAS ZEMES KARALIENE UN AIZBILDNE,obligātās svinības. SV. MISE…

Prāvesta paziņojumi 31.07.2022

31.jūlijā parastā laikposma XVIII svētdiena. 2.augustā Porcjunkula atlaidas. Mazajās bazilikās, svētceļojumu vietās un draudžu baznīcās var iegūtPorcjunkula atlaidas. Pilnu atlaidu iegūšanai:1) dievbijīgi jāapmeklē baznīcu,2) baznīcā esot, jānoskaita Tēvs mūsu…, Es…