Press "Enter" to skip to content

08.04.2023 Priestera paziņojumi


8 aprīlī LIELĀ SESTDIENA KUNGA
AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKU VIGĪLIJA sāksies pulksten 16:00 (LV). un 20:00 būs (PL).

Jāņem līdzi sveces, kuras iededzināsim no Lieldienu sveces un izmantosim kristību solījumu atjaunošanā. Par kristībā doto solījumu atjaunošanu var saņemt pilnas atlaidas.

Atturība no gaļas ēdieniem nav saistoša. Var svētīt ēdienus (tas notiks pulksten: 10:00.; 12:00.; 15:00. un pēc Sv. Mises 16:00. un 20:00).

DIEVA ŽĒLSIRDĪBAS NOVENNA.

9 aprīlī LIELDIENU SVĒTDIENA – MŪSU KUNGA
JĒZUS KRISTU AUGŠĀMCELŠANĀS. SV. MISE plkst. 7:30 (LV,PL. euharistiskā procesija), 12:00(PL),
18:00(RUS).

Sākas Lieldienu Oktāva; Šajā dienā ziedojumi Rīgas diecēzes kūriju vajadzībām. Var svētīt ēdienus.
10 aprīlī PIRMDIEN OTRAJĀS LIELDIENĀS. SV. MISE plkst. 9:00(LT), 10:30(LV), 12:00(PL), 18:00(RUS)

16. aprīlī Lieldienu laikposma II svētdiena – KUNGA ŽĒLSIRDĪBAS SVĒTDIENA. SV. MISE: plkst.9:00. (LT).
10:30(LV). 12:00.(PL). un 18:00. (RUS)
Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas
uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.
PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ

VISIEM MŪSU DĀRGAJIEM DRAUDZES LOCEKĻIEM UN CIEMIŅIEM. NOVĒLAM JĒZUS KRISTUS AUGŠĀMCELŠANOS, SVĒTIGUS SVĒTKUS! LAI DIEVS DĀVĀ MĪLESTĪBU, MIERU, PRIEKU, PACIETĪBU, OPTIMISMU UN LABU VESELĪBU. LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!
Prāvests Andžejs Stoklosa: +371 20275175

Comments are closed.