Press "Enter" to skip to content

10. augustā piemin Svēto Laurenciju – Diakonu un mocekli

Svētais Laurencijs pāvesta Siksta II uzdevumā pārraudzīja Baznīcas īpašumus un rūpējās par nabagiem. 258. gadā, četras dienas pēc pāvesta nogalināšanas, tiek apcietināts arī Laurencijs. Viņš iedrošina izmisušos kristiešus, ka par pacietību un uzticību Kristum mocību laikā viņi tiks atalgoti ar mūžīgu Dieva redzēšanu. Kad Laurenciju izsauc pie Romas prefekta, kurš liek atdot Baznīcas dārgumus, viņš atbild, ka Baznīcai tiešām esot dārgumi, kādu ķeizaram nav, un apsola tos parādīt. Laurencijs atgriežas ar lielu pulku nabagu un kropļu, sacīdams: lūk, Baznīcas dārgumi, par kuriem ķeizaram turpmāk jāgādā, kā to darījis viņš. Nežēlīgo mocību laikā svētais Laurencijs ir parādījis tādu varonību, ka daži no viņa mocītājiem kļuva par kristiešiem.

Comments are closed.