Press "Enter" to skip to content

11. augustā piemin Svēto Klāru Jaunavu

Svētā Klāra (1193-1253) nāca no Asīzes (Itālijā), no bagātas un ticīgas ģimenes. Jau agrā jaunībā meitenē atklājās liela Dieva un cilvēku mīlestība. Uzzinājusi, ka svētais Francisks ir nodibinājis savu klosteri, arī Klāra nolēma atteikties no pasaulīgās dzīves. Viņa nepiekrita vecāku nodomātajām laulībām un slepus devās pie Franciska. Klāra kļuva par priekšnieci jaunam sieviešu klosterim, kura iemītnieces dzīvoja tam laikam nepieredzēti stingrā nabadzībā un paklausībā.

Mūsu baznīcā ir relikvārijs Sv.Klaras un Sv.Franciska materijas, kas piedērējā svētiem, gabaliniem.

Comments are closed.