Press "Enter" to skip to content

11. novembrī Svētā Mārtiņa no Tūras, Bīskapa piemiņas diena

Svētais Mārtiņš no Tūras (ap 316-397) piedzimst Itālijā pagānu ģimenē. Paklausot tēva gribai, viņš kļūst par karavīru. Taču ap 335. gadu Mārtiņš piedzīvo brīnumainu notikumu – viņš atdod pusi no sava mēteļa kādam salstošam nabagam un naktī sapnī redz Kristu, šajā mētelī ģērbtu. Mārtiņš pieņem kristietību un sāk kalpot Puatjē pilsētā pie svētā bīskapa Hilarija, no kura rokām vēlāk saņem priesterības svētību. 360. gadā Mārtiņš nodibina klosteri pēc austrumu askētu parauga; to uzskata par klosteru dzīves sākumu Francijā. 371. gadā Mārtiņš tiek iesvētīts par bīskapu.

Svētais Mārtiņš bija drosmīgs evaņģelizētājs, liels gandarītājs, dedzīgs lūgšanas cilvēks un žēlsirdības darbu veicējs, caur kuru jau viņa dzīves laikā Dievs veica daudz brīnumu.
Šī izcilā personība kļuva pazīstama laikā, kad Franku valstī sāka izplatīties kristīgā ticība. Svētais Mārtiņš kļuva par pamatakmeni, kas palīdzēja izveidoties Rietumeiropas klosteriem.
Neaizmirstams ir viņa mīlestības darbs. Romiešu kareivis Mārtiņs kādam ubagam atdeva pusi no sava mēteļa. Naktī viņam parādījās Kristus, kuram mugurā bija puse no viņa mēteļa un kurš apkārtstāvošajiem eņģeļiem teica: “Mārtiņš, kurš vēl nav nokristīts, ir iedevis man šo mēteli.” 18 gadu vecumā Mārtiņš tika nokristīts un aizgāja no armijas. Viņš kļuva par svētā Hilarija skolnieku. Vēlāk Mārtiņs atgriezās Ungārijā, lai pievērstu ticībai savus vecākus. Pēc daudziem vientulībā pavadītiem gadiem netālu no Ženēvas viņš atkal devās pie Hilarija. 361. gadā Mārtiņš nodibināja pirmo Rietumeiropas klosteri. 371. gadā viņš tika ievēlēts par Tūras bīskapu. Svētais Mārtiņš mira 397. gada 8. novembrī sava ceļojuma laikā. Viņa kaps Kandē ir kļuvis par vienu no ievērojamākajam svetceļojumu vietām. Mārtiņa spēja savienot askētisko mūka ideālu ar apustulātu kļuva par paraugu Rietumeiropas mūkiem.

Comments are closed.