Press "Enter" to skip to content

14. jūlijā piemin Sv. Kamilu no Lelisas – priesteri

Svētais Kamils (1550-1614) no Lelisas (Itālijā) piedzīvoja atgriešanos divdesmit piecu gadu vecumā. Pats būdams nedziedināmi slims, Kamils strādāja par slimnieku kopēju svētā Jēkaba slimnīcā. Pēc sava garīgā tēva svētā Filipa Neri ieteikuma Kamils uzsāka teoloģijas studijas un, tās pabeidzis, tika iesvētīts par priesteri. Viņš dibināja kongregāciju, kuras locekļi līdz ar nabadzības, šķīstības un paklausības solījumiem apņēmās kopt slimniekus, pat ja pašu dzīvība būtu briesmās.

Svētais Kamils no Lelisas tiek godināts kā slimnieku debesu aizbildnis.

Comments are closed.