Press "Enter" to skip to content

15. jūlijā piemin Svēto Bonaventūru. Bīskapu un Baznīcas mācītāju

Svētais Bonaventūra (1221-1274) bija svētā Asīzes Franciska garīgais bērns. Viņš iestājās franciskāņu ordenī, kļuva par teoloģijas un filozofijas profesoru un tika iecelts par franciskāņu ordeņa ģenerāli. Pāvests Gregors X iesvētīja Bonaventūru par bīskapu un iecēla Ostijas kardināla godā. 1274. gadā Bonaventūra piedalījās vispārējā Baznīcas koncilā Lionā. Viņš mira vēl pirms koncila beigām un tika svinīgi apbedīts, klātesot visiem koncila tēviem.

Svētais Bonaventūra ir sarakstījis daudz filozofisku un teoloģisku darbu un to dziļuma dēļ tiek salīdzināts ar svēto Akvīnas Tomu.

Comments are closed.