Press "Enter" to skip to content

16. novembrī piemin Svēto Margaritu no Skotijas

SV. MARGARITA NO SKOTIJAS (ap 1046–1093), Anglijas karaļa Eduarda meita, ir svētā, kas apliecināja, ka ir iespējams radikāli sekot Kristus mīlestībai arī greznā valdnieka pilī. Ar maigumu un svētumu Margarita palīdzēja mainīt sava neticīgā vīra Skotijas ķēniņa Malkolma III dzīvi. Lielā mīlestībā viņa audzināja savus astoņus bērnus. Tāpat Margarita gādāja par trūkumcietējiem, dibināja baznīcas un klosterus, bija iesaistīta arī valsts jautājumu kārtošanā un vienlaikus aizvien palika uzticīga dzīvām attiecībām ar Dievu lūgšanā.

Comments are closed.