Press "Enter" to skip to content

16. septembris – Svētais Kornēlijs un svētais Cipriāns

SV. KORNĒLIJS, pāvests un moceklis
Svētais Kornēlijs (III gs.) tika iecelts par pāvestu 251. gadā. Viņš dedzīgi cīnījās par Baznīcas vienību. 253. gadā pāvesta pretinieki viņu izsūtīja trimdā, kur viņš palika līdz savai nāves stundai.

SV. CIPRIĀNS, bīskaps un moceklis
Svētais Cipriāns (210-258) kļuva par kristieti ap mūža vidu. Viņš tika iesvētīts par priesteri un izpelnījās tautas mīlestību savas daiļrunības un plašo zināšanu dēļ. 249. gadā viņš tika iecelts par Kartāgas bīskapu. Jaunais bīskaps dedzīgi kalpoja slimniekiem mēra laikā. Viņš tika nogalināts ķeizara Valeriāna kristiešu vajāšanās. Dzirdot savu nāves spriedumu, Cipriāns iesaucās: „Pateicība Dievam!”

Comments are closed.