Press "Enter" to skip to content

2. jūnijā piemīn Svēto Marcelīnu un svētu Pēteri Mocekļi

Marcelīns Diokleciāna kristiešu vajāšanu laikā bija ievērojams priesteris, bet Pēteris – eksorcists. Viņus apcietināja un ieslodzīja cietumā, bet tur viņi turpināja stiprināt ticībā pārējos ieslodzītos. Abi ticības apliecinātāji mira mocekļu nāvē, paliekot uzticīgi savam aicinājumam.

Comments are closed.