Press "Enter" to skip to content

20. janvāris – Svētais Fabiāns un svētais Sebastiāns

SV. FABIĀNS, pāvests, mira mocekļa nāvē 205. gadā kristiešu vajāšanu laikā.
SV. SEBASTIĀNS, moceklis, bija ķeizara Diokleciāna galma sardzes virsnieks. Viņa lūgšanas palīdzēja atgriezties neticīgajiem un dziedināja slimos. Leģenda vēsta, ka ar svētā aizlūgumu palīdzību Romā ir uzvarēts mēris. Svētais Sebastiāns mira mocekļa nāvē – piesiets pie staba un nogalināts ar bultām.

Comments are closed.