Press "Enter" to skip to content

21. decembris – Svētais Pēteris Kanīzijs, Priesteris un Baznīcas mācītājs

Pēteris Kanīzijs (1521-1597) piedzima Nimēgā (Holandē). Dzīves lielāko daļu viņš pavadīja Vācijā, kur arī iestājās jezuītu ordenī. Pēteris Kanīzijs bija skolotājs, sludinātājs, katehēts, rakstnieks, misionārs. Viņš bija dedzīgs katoļu Baznīcas atbalstītājs un aizstāvis reformācijas laikā. Svētā Pētera Kanīzija sastādītais katehisms ir pirmā latviešu valodā izdotā grāmata.

Comments are closed.