Press "Enter" to skip to content

22. jūlijā piemin Sv. Mariju Magdalēnu

Marija Magdalēna ir bijusi grēciniece, kuras skaistā atgriešanās aprakstīta Evaņģēlijā. Satikusi Jēzu, sieviete ar asarām slaka Kunga kājas, nožāvē tās ar saviem matiem, skūpsta un svaida ar eļļu. Klātesošajiem, kuri brīnās, kā Viņš ļauj grēciniecei sev pieskarties, Jēzus atbild: „Viņas daudzie grēki tiek piedoti, jo viņa ir daudz mīlējusi.” Savukārt, Marijai Magdalēnai Kungs saka: „Tevi izglāba tava ticība.” (sal. Lk 7,37-50) Kopā ar Jaunavu Mariju, apustuli Jāni un dažām sievietēm Marija Magdalēna ir klāt pie krusta, Jēzum mirstot, bet Lieldienu rītā viņa steidzas apraudzīt Jēzus kapu, pirmā sastop Kungu pēc augšāmcelšanās un saņem Viņa pavēli iet un liecināt par redzēto.

Comments are closed.