Press "Enter" to skip to content

26. septembris – Svētais Kozma un svētais Damiāns Mocekļi , Svētīgais pāvests Pāvils VI

Kozma un Damiāns bija brāļi, kuriem Svētais Gars bija devis īpašu dziedināšanas dāvanu. Savu ticību abi brāļi apliecināja mocekļu nāvē. Baznīcas tradīcija liecina, ka arī pie svēto brāļu kapa ir notikušas daudzas brīnumainas dziedināšanas.

Pāvests Pāvils VI (Giovanni Battista Montini) ir dzimis 1897. gada 26. septembrī Itālijā, Končezio ciemā, Lombardijas apgabalā. Miris 1978. gada 6. augustā. Par pāvestu kļuvis 1963. gada 21. jūnijā.

Comments are closed.