Press "Enter" to skip to content

28. decembris – Svētie nevainīgie bērniņi Mocekļi (svētki)

Pēc Jēzus Kristus piedzimšanas varaskārais Judejas pārvaldnieks Herods, no zvaigznes vadītajiem austrumu Gudrajiem uzzinājis par jūdu Ķēniņa piedzimšanu Betlēmē, bailēs par savas varas zaudēšanu lika šiem ceļotājiem uzzināt, kurš ir šis Bērns, un to paziņot viņam. Tomēr, pagodinājuši Jēzu, Gudrie sapnī saņēma norādījumu pie Heroda neatgriezties. Redzēdams, ka ir piemānīts, Herods niknumā lika Betlēmes apkārtnē nonāvēt visus bērnus, kas jaunāki par diviem gadiem.

Jēzus audžutēvs Jāzeps sapnī tika brīdināts kopā ar Bērnu un Viņa Māti bēgt uz Ēģipti, tā izglābjot Jēzu no nāves.
Šodien Baznīca piemin nevainīgos bērniņus, kas bija pirmie mocekļi, kuri atdeva savas dzīvības par Kristu.

Comments are closed.