Press "Enter" to skip to content

28.novembra prāvesta paziņojumi

28. novembrī Adventa I svētdiena

VAKARĀ SV. MISE BŪS PULKSTENS 17.00, NEVIS, KĀ LĪDZ ŠIM 18.00. 

Katru gadu, novembra mēnesī Baznīca veltī īpašas lūgšanas par mūsu mūžībā aizgājušajiem: plkst 17.00 Sv. Mise par pieminamiem mirušajiem, pirms sv. Mises litānija par mirušajiem plkst. 16:40.

30. novembrī SV. APUSTULIS ANDREJS, svētki.

2. decembrī SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

3. decembrī Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā.

4. decembrī V.J.M.B.S. godināšana mēneša I sestdienā. GANDARĪŠANAS LITURĢIJA INDIVIDUĀLA. SVĒTĀ KOMŪNIJA VISU DIENU.

5. decembrī Adventa II svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam.

ATGĀDINĀM, KA JĀIERODAS OBLIGĀTI SEJAS MASKĀS UN BAZNĪCĀ JĀIEVĒRO NOTEIKTO DISTANCI.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM! LAI DIEVS AIZMAKSĀ!
LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Comments are closed.