Press "Enter" to skip to content

28. oktobrī svētki – Svētie apustuļi Sīmanis un Jūda

Svētais Sīmanis bija viens no divpadsmit Jēzus izvēlētajiem apustuļiem, galilejietis. Viņš sludināja Kristus mācību Ziemeļāfrikā un Persijā, kur arī mira mocekļa nāvē.

Svētais Jūda tiek saukts arī par Tadeju. Viņš bija svētā apustuļa Jēkaba Jaunākā brālis, viņu uzskata par Svētās Ģimenes radinieku. Svētais Jūda nesa Kristus vēsti vispirms uz jūdu apgabaliem, tad uz Sīriju un Mezopotāmiju. Armēņi svēto Jūdu godina kā savu apustuli un liecina, ka tieši Armēnijā viņam tika nocirsta galva.

Starp Jaunās Derības grāmatām ir arī svētā Jūdas vēstule Mazāzijas un Palestīnas kristiešiem.

Comments are closed.