Press "Enter" to skip to content

29. aprīlis Svētās Katrīnas no Sjēnas piemiņas diena

29. aprīlis Svētā Katrīna no Sjēnas Jaunava un Baznīcas mācītāja (piemiņas diena)

Svētā Katrīna (1347-1380) bija pēdējais bērns 24 bērnu ģimenē. Jau sešu gadu vecumā Katrīna sajuta aicinājumu veltīt savu dzīvi Dievam. Meitene iestājās svētā Dominika trešajā ordenī un veltīja sevi lūgšanām un žēlsirdības darbam.

Katrīna bija viena no sava laika gudrākajām sievietēm, kuras vārdos ieklausījās gan bīskapi un kardināli, gan arī pats pāvests. Viņas nopelnu dēļ pāvests Gregors XI atgriezās Romā no Aviņonas (Francijā) trimdas.

Svētā Katrīna no Sjēnas bija izcila mistiķe, savas dzīves laikā viņa piedzīvoja daudzas atklāsmes un redzējumus.

Comments are closed.