Press "Enter" to skip to content

29. decembris – Svētais Toms Bekets Bīskaps un moceklis

Toms Bekets (1118–1170) ir viens no Anglijas svētajiem mocekļiem. Viņš bija šīs valsts kanclers un uzturēja labas attiecības ar tās karali Henriju II. Pēc arhibīskapa Teobalda nāves 1162. gadā ķēniņš iecēla Tomu par Kenterberijas arhibīskapu, cerot, ka viņš kļūs par valstij paklausīgu garīdznieku. Tomēr Toms Bekets palika uzticīgs Baznīcas likumiem un stingri nostājās pret Henrija II iejaukšanos Baznīcas lietās, tādējādi sev iegūdams daudz nelabvēļu. Bīskaps tika nogalināts pats savā katedrālē. 1173. gadā Toms Bekets tika piepulcēts Baznīcas svētajiem.

Comments are closed.