Press "Enter" to skip to content

29. jūlijā godina Svēto Martu

Lūkasa Evaņģēlijā ir aprakstīta kāda Jēzus viesošanās māsu Martas un Marijas namā. Martai, kas apkalpo un rūpējas par augsto viesi, kamēr viņas māsa sēž pie Kunga kājām, klausoties Viņa vārdos, pats Jēzus saka: „Marta! Marta! Tu rūpējies un pūlies par daudzām lietām, bet tikai viena ir nepieciešama. Marija sev izvēlējusies labāko daļu, un tā viņai netiks atņemta.” (sal. Lk 10,38-42)

Savukārt, evaņģēlists Jānis dod skaistu liecību par Martas ticību. Tie ir pašas svētās vārdi pēc viņas brāļa Lācara nāves: „Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu nomiris, bet es arī tagad zinu, ka visu, ko Tu no Dieva lūgsi, Dievs Tev dos. Kungs, es allaž esmu ticējusi, ka Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls!” (sal. Jņ 11,20-27)

Comments are closed.