Press "Enter" to skip to content

3. jūlijā piemin Svēto apustuli Tomu (svētki)

Svētais Toms ir viens no divpadsmit Jēzus izvēlētajiem apustuļiem. Kad Jēzus pēc augšāmcelšanās pirmo reizi parādījās saviem mācekļiem, Toma nebija klāt. Viņš par notikušo dzirdēja no citiem apustuļiem un viņiem teica: „Ja es neredzēšu naglu rētas Viņa rokās un savu pirkstu neielikšu naglu rētās, un savu roku neielikšu Viņa sānā, es neticēšu.” Pēc astoņām dienām Jēzus atkal nostājās mācekļu vidū un ļāva Tomam gan redzēt, gan pieskarties Viņa rētām. Tad Toms iesaucās: „Mans Kungs un mans Dievs!” (sal. Jņ 20,24-28)

Tradīcija vēsta, ka vēlāk apustulis Toms, sludinādams Kristus mācību, aizgāja līdz pat Indijai. Viņš mira mocekļa nāvē, apliecinot savu ticību un mīlestību uz Jēzu.

Comments are closed.