Press "Enter" to skip to content

3. novembris – Svētais Mārtiņš no Porres, Mūks

Svētais Mārtiņš no Porres (1579-1639) nāca no Peru. Viņš bija metiss, spāņu kolonizatora un vietējās inku sievietes ārlaulības dēls. Savas izcelsmes dēļ svētajam nācās piedzīvot daudz nicinājuma un pārbaudījumu. Jaunībā Mārtiņš strādāja par mācekli pie kāda lauku ārsta un kopa slimniekus ar lielu pašaizliedzību un žēlsirdību. Lai sevi pilnībā ziedotu Dievam, Mārtiņš lūdza atļauju kalpot dominikāņu klosterī. Jaunekļa pazemības un tikumu dēļ klostera priekšniecība atzina, ka viņš ir cienīgs kļūt par pilntiesīgu klostera brāli. Viņš veica slimnieku kopēja darbu gan klosterī, gan ārpus tā un piedzīvoja daudz brīnumainu izdziedināšanu. Darbā nopelnīto naudu viņš ieguldīja labdarības iestāžu dibināšanā. Mārtiņu raksturoja dziļa lūgšanas mīlestība – lūgšanā viņš mēdza pavadīt garas nakts stundas, sekojot Kristus paraugam. Lūgšanā mūks smēlās gan dvēseles mieru, gan pārdabisku gudrību, kas viņam, teoloģisku izglītību neguvušam vīram, ļāva rast atbildes uz vissarežģītākajiem ticības jautājumiem.

Comments are closed.