Press "Enter" to skip to content

30. jūlijā piemin Svēto Pēteri Hrizologu. Bīskapu un Baznīcas mācītāju

Svētais Pēteris Hrizologs dzimst ap 380. gadu. Viņš kļūst par priesteri, un 434. gadā pāvests Siksts III viņu iesvēta par Ravennas bīskapu. Jaunais bīskaps ir uzticīgs Baznīcas kalps un dedzīgs sprediķotājs. Savu spēcīgo runu dēļ viņš arī iegūst vārdu Hrizologs – Zelta vārds. Ir saglabājušās 176 viņa teiktās runas. Svētais Pēteris Hrizologs ir atzīts par Baznīcas mācītāju.

Comments are closed.