Press "Enter" to skip to content

30.jūlija prāvesta paziņojumi

  • 30. jūlijā parastā liturģiskā laikposma XVII svētdiena.
  • 1. sierpnia – 3 października 1944 – Rocznica POWSTANIA WARSZAWSKIEGO przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”. Msza święta za Ojczyznę o godz. 18.00
  • 2. augustā Porcjunkula atlaidas. Pilnu atlaidu iegūšanai:1) dievbijīgi jāapmeklē baznīcu, 2) baznīcā esot, jānoskaita Tēvs mūsu…, Es ticu…, 3) jāizdara sakramentālā grēksūdze, 4) jāpieņem euharistiskā Komūnija, 5) jānoskaita lūgšana pāvesta nodomāŠādas atlaidas var iegūt tikai vienu reizi no iepriekšējās dienas pusdienām līdz 2. augusta 24.00
  • 3. augustā ceturtdienā SVĒTĀ STUNDA, pirms mēneša I piektdienas.
  • 4. augustā Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā .
  • 5. augustā Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās Sirds godināšana mēneša I sestdienā. Gandarīšanas liturģija: 17.00 Rožukronis, 18.00 Sv. Mise, 19.00 Adorācija ar dziesmām un meditācijām. .
  • 6. augustā , parastā liturģiskā laikposma XVIII svētdienā – KUNGA PĀRVEIDOŠANĀS , svētki. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; euharistiskā procesija. Ziedojumi Starpdiecēžu Garīgajam semināram.
  • Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ

LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!

Comments are closed.