Press "Enter" to skip to content

4. augustā Svētā Jāņa Marija Vianeja Priestera piemiņas diena

Šis svētais (1786-1859) piedzima Francijā, Lionas tuvumā. 1815. gadā viņš kļuva par priesteri un 1818. gadā tika iecelts par Arsas draudzes prāvestu, un kalpoja tur līdz mūža beigām. Viņa kalpojumam piemita patiesa dedzība. Vadīdams draudzi, prāvests sniedza palīdzību nabadzīgajiem, apmeklēja draudzes locekļus mājās, garas stundas pavadīja lūgšanās un biktskrēslā. Kad 1827. gadā prāvests dibināja patversmi nabagiem un bāreņiem, Dieva palīdzība nāca pat brīnumainā veidā. Svētajam prāvestam bija arī Dieva dota spēja ieskatīties cilvēku sirdsapziņā un pagātnes un nākotnes notikumos. Viņa dedzīgās dzīves, īpašo spēju un cildeno tikumu dēļ ļaudis, vēl dzīvam esot, savu prāvestu sauca par svēto.

Svētais Arsas prāvests ir visu prāvestu debesu aizbildnis.

Comments are closed.