Press "Enter" to skip to content

4. decembris – Svētais Jānis Damaskietis Priesteris un Baznīcas mācītājs

Svētais Jānis Damaskietis (675-749) ir pēdējais no katoliskās grieķu Baznīcas tēviem, liels kristīgās ticības aizstāvis, izcils filozofs un dogmatiķis. 1890. gadā viņš tika pieskaitīts Baznīcas mācītāju pulkam.
Svētais Jānis Damaskietis piedzima Damaskā kristīgā ģimenē, saņēma labu izglītību un īpaši pievērsās filozofijai. Pēc mācībām Sabas klosterī netālu no Jeruzalemes viņš kļuva par priesteri.
Šodien Jānis Damaskietis ir viena no lielākajām autoritātēm grieķu Baznīcā Svētajos Rakstos un dogmatikā.

Comments are closed.