Press "Enter" to skip to content

4. jūlijā piemin Svēto Elizabeti no Portugāles

Svētā Elizabete (1271-1336) bija karaļa Denisa sieva. Viņai nācās paciest vīra baudkāro dabu, piedzīvot savas meitas un znota nāvi, redzēt, kā viņas dēls saceļas pret savu tēvu, bet par spīti visiem pārbaudījumiem Elizabete palika uzticīga lūgšanām, gavēnim un žēlsirdības darbiem – ar viņas gādību tika atvērtas gan labdarības iestādes, gan klosteri. Pēc vīra nāves valdniece iestājās trešajā franciskāņu ordenī.

Comments are closed.