Press "Enter" to skip to content

Atvadu vārdi

Izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu draudzes Marijas leģiona kalpotājai Lainei Kainaizei,  sakarā ar viņas mammas gleznotājas Birutas Baumanes nāvi.

Comments are closed.