Press "Enter" to skip to content

8. augusts Svētā Dominika Priestera piemiņas diena

Svētais Dominiks (ap 1170-1221) piedzima cienījamā Kastīlijas (Spānijā) pilsoņu ģimenē. 14 gadu vecumā Dominiks iestājās Valensijas Augstskolā, kur studēja teoloģiju, izceļoties ar savu tikumību, lūgšanu garu un askētisko dzīvesveidu. Kļuvis par priesteri, Dominiks ar saviem sprediķiem un Svēto Rakstu skaidrojumiem spēja tā ietekmēt klausītājus, ka daudzi grēcinieki pilnīgi mainīja savu dzīvesveidu.

Apzinādamies, ka tautai ir nepieciešami svēti priesteri un ticības patiesību izskaidrošana, Dominiks dibināja Sprediķotāju ordeni, kas parasti tiek dēvēts sava dibinātāja vārdā. Pats Dominiks izstrādāja sava ordeņa regulu. 1216. gadā pāvests Honorijs III deva Baznīcas svētību tā dibināšanai. Dominiks daudz ceļoja, atvērdams jaunus klosterus. Ordenis ātri izplatījās visās katoliskajās zemēs, un tam bija liela loma Baznīcas uzplaukumā.
Ordeņa brāļi darbojas kā Dieva Vārda sludinātāji, augstskolu pasniedzēji, misionāri. Viņu vidū ir tādi izcili teologi kā sv. Alberts Lielais, sv. Akvīnas Toms un vairāki pāvesti.

Comments are closed.