Press "Enter" to skip to content

9. marts Svētā Franciska Romiete

Sv. Franciska (1384-1440) nāca no dižciltīgas Romas ģimenes. Savā laulības dzīvē viņa bija kristīgas sievas un mātes paraugs. Atbilstoši ģimenes stāvoklim Franciska dzīvoja pilī, bet zem greznā apģērba valkāja gandarītājas tērpu un savu brīvo laiku veltīja palīdzībai nabagiem un cietējiem, kopjot un barojot viņus, un sniedzot viņiem garīgu atbalstu. Franciskas sekotājas apvienojās kongregācijā, kas dzīvoja pēc svētā Benedikta regulas. Pēc vīra nāves arī Franciska iestājās kongregācijā un uzņēmās tās vadību.

Comments are closed.