Press "Enter" to skip to content

Baznīcas koris

image2 (1)
image1 (2)

Māci man ticēt, Kungs

Instr.: klavieres, blokflauta
Komp.: B. Mansel Ramsey

Māci man ticēt, Kungs! Māci man lūgt! Bērnišķi ticēt un bērnišķi lūgt! Vai dienas saulainas, Vai prieka dzīvē maz, Sirds lai Tev uzticas: Māci man lūgt!

Māci man ticēt, Kungs! Māci man lūgt! Mūžīgu svētību dvēselei gūt. Kungs, Tu mans Pestītājs, Vienīgais žēlotājs Un ceļa rādītājs: Māci man lūgt!

Māci man ticēt, Kungs! Māci man lūgt! Dzīvot kā vēlies Tu: māci man lūgt! Dod gaismu tumsībā, Ved ceļā pareizā, Sniedz roku palīgā: Māci man lūgt!

Māci man ticēt, Kungs! Māci man lūgt! Ticēt kā bērni tic, bērnišķi lūgt! Kā bērns Tev pieglaužos, Un droši paļaujos, Tev vienam uzticos: Māci man lūgt!

Lai Jūsu gaisma spīd

Lai Jūsu gaisma spīd cilvēkiem,

Lai viņi redz jūsu labos darbus,

Darbus, lai godā jūsu Tēvu

Kas ir debesīs.

Nāc esi mana gaisma

L.Kursiša

Nāc, esi mana gaisma, esi mana gaisma, esi mana gaisma.

Tavā mīlestība pret Mani

Viņi pamanis Mani

Tavā mīlestība pret Mani

Viņi tieksies pie Manis

Dieva vārds
E.Štroma
Dieva Vārds ir gars un dzīvība
Dieva vārds ir maize un brīvība
Svētais gars
Svētais gars nāc, nāc,
Svētais Gars nāc, nāc!
Mēs lūdzam Tevi nāc un milestību sirdis nes!
Svētais gars nāc, nāc!
Veni Spiritu Sancte
L.Kursiša
Veni Spiritus Sancte
Veni Super nos
Veni Spiritu Sancte
Veni Super nos
Lūgšana Sv. Trīsvienībai
Svētais Dievs mūžīgais, Svētais Dievs mūžīgais,
apgaismo mani Mīlestībā.
Jēzu mūžīgais, Jēzu mūžīgais,
apgaismo mani Mīlestībā.
Svētais Gars mūžīgais, Svētais Gars mūžīgais,
apgaismo mani Dzīvībā .
Es gaisma
Es Gaisma atnācu pasaulē,
Lai ikviens, kas man tic
Nepaliktu tumsībā!
Deg manā sirdī ilgas
Deg manā sirdī ilgas
Un manās ilgās slāpēs.
Tās piepildīt var tikai Dievs
Šis dzīvais un mūžīgais.
Deg manā sirdī ilgas
Un manās ilgās lūgums.
Nāc, nāc ak nāc un paliec manī
Mans Jāzu Svētais Sakraments!
Deg manā sirdī ilgas
Un manās ilgās mīlestība.
Ak, vieno Tu mani ar Sevi
Mans labais Jēzu Mūžīgi!
Paļāvība
Raisa Maritena
L.Kursīša- Pataša
Apželojies par mani Kungs
Un dari manu dvēseli godīgu.
Ļauj man palikt pie Tevis Kungs
Un dari manu dvēseli atklātu.
Dari to ļoti pazemīgu,
Dari to ļoti pazemīgu…
Nāciet!
Pēc I.Kalniņa dziesmu motīviem
Mateja ev. 11(28-30)
Nāciet šurp pie Manis visi,
Kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi,
Es jūs gribu atvieglināt. Es jūs gribu atvieglināt. Es jūs gribu atvieglināt.
Ņemiet uz sevi Manu jūgu,
Mācaties no Manis,
jo Es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs;
Tad jūs atradīsit
Atvieglojumu savām dvēselēm.
Jo Mans jūgs ir patīkams un Mana nasta viegla.

Comments are closed.