Press "Enter" to skip to content

Dienas pants – Psalmi 47:1

Dievs ir tautu ķēniņš
1Dziedātāju vadonim. No korahītu dziesmām. 
2Plaukšķiniet priecīgi, visas tautas, skaņām balsīm gavilējiet Dievam! 
3Jo Tas Kungs, tas Visuaugstākais, ir bijājams, varens valdnieks pār visu pasauli! 
4Viņš mums pakļauj tautas un noliek ļaužu ciltis zem mūsu kājām. 
5Viņš mums izraudzījis mantojamo zemi, Jēkaba, Sava iemīļotā, lepnumu. (Sela.) 
6Augsti ceļas Dievs, tautām gavilējot, Tas Kungs, bazūnēm vareni atskanot. 
7Dziediet mūsu Dievam dziesmas, dziediet dziesmas mūsu valdniekam, jā, dziediet! 
8Jo Dievs ir valdnieks pār visu pasauli, dziediet Viņam slavas dziesmu! 
9Dievs ir valdnieks kļuvis pār visām tautām, Viņš Savā svētajā goda krēslā. 
10Tautu dižciltīgie sanāk kopā ar Ābrahāma Dieva tautu, jo zemes valdnieki pieder Dievam, Viņš ir cildens Savā varenībā!

Comments are closed.