Press "Enter" to skip to content

Dievkalpojumu kārtība 1. un 2. novembrī

1.novembrī – visu Svēto dienā:

plkst.7:00 – LV; plkst.10:30 – LV; plkst.12:00 – PL; plkst.18:00 – RU

2. novembrī – mirušo piemiņas dienā:

plkst.7:00 – LV; plkst.10:30 – LV; plkst.18:00 – PL/RU. Pēc vakara sv.Mises sekos lūgšana par mirušajiem (LV/PL/RU)

Comments are closed.