Press "Enter" to skip to content

Epifānijas (Kunga parādīšanās) svētku kārtība

Last updated on 06.01.2020.

5.janvārī svinam Kristus Dzimšanas svētkus otro svētdienu: Vissvētākā Sakramenta adorācija, litānija Vissvētākā Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts Vissvētākajai Jēzus Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam, Euharistiskā procesija.
6.janvārī Kunga parādīšanās (Epifānijas),Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena, lieli svētki. Pēc Svētas Mises plkst. 7:00 (LV); 10:30 (LV); 12:00 (PL); 18:00 (PL-RUS) svētīs krītu, vīraku un cēlmetālus.

Tās ir obligātās svinības pienākas piedalīties Svētajā Misē!

Ar pasvētīto krītu apzīmējam no ārpuses māju durvis ar burtiem C + M +
B.
Nozīme tam ir trijos līmeņos. 

Pirmkārt: Kristus Epifānijas svētki ir sasaistīti ar trim gadījumiem, caur
kuriem Jēzus atklāj sevi kā Dieva Dēlu: 
A) ar triju Ķēniņu apmeklēšanu – tas ir izrunāt ar latiņu vārdu +Cogito+, kas nozīmē „es iepazīstu”,
B) ar kāzām Kānā – +Matrimonium+,
C) ar Jēzus kristību – latiņu valodā +Baptesimus+.

Otrkārt: šie burti ir no vārdiem: +ChristusMultorumBenefactor+ jeb
+ChristusMansionemBenedicat+ kas nozīmē „Kristus daudzu labdaris” jeb „Kristus mājokļus svētī”.

Treškārt: lai atgādinātu triju Ķēniņu vārdus: Casper, Melchior un Baltazar.

12.janvārī: Kunga Jēzus kristīšanas svētki (šajā dienā pēc Kompletorija noslēdzas Kristus dzimšanas svētku laiks).

Comments are closed.