Euharistiskā procesija Pils laukumā 29.05.2016

Foto: Edgars Ābeltiņš