Press "Enter" to skip to content

Iekšējās lūgšanas skola

Katra mēneša pirmajā otrdienā plkst 19:00 notiks Iekšējās lūgšanas skola ar Dieva Vārdu.  Vadīs karmelītu māsa Sofija, RARZI un garīgā semināra pasniedzēja, teoloģijas doktore.

Iekšējās lūgšanas skola ir domāta visiem, kas vēlas iemācīties ikdienā lūgties ar Svētajiem Rakstiem klusumā, dziļāk izprast un iemīlēt Dieva Vārdu, kā arī saņemt padomus, kā praktizēt iekšējo lūgšanu Karmela garā. 

Tuvākās tikšanas reizes notiks 7. Janvārī un 4. februārī.

Comments are closed.