Press "Enter" to skip to content

Iesvētīs Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcas celtniecības atbalstītāja ķeizara Jozefa II piemiņas plāksni

22. maijā plkst. 16.30 Rīgas Sāpju Dievmātes baznīcā atklās piemiņas plāksni Hābsburgu Svētās Romas impērijas ķeizaram Jozefam II, kurš devis svarīgu ieguldījumu šī dievnama celtniecībā. 

Piemiņas plāksni atklās Austrijas Republikas vēstnieks Latvijā Arads Benke (Dr. Arad Benkö) un to iesvētīs Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. 

Pasākumā piedalīsies arī plāksnes projekta atbalstītājs Austrijas Republikas Federālā kanclera padomnieks Eiropas politikas jautājumos un bijušais Austrijas Republikas vēstnieks Latvijā Stefans Pēringers (Dr. Stefan Pehringer), kā arī piemiņas plāksnes sponsors uzņēmējs Juris Savickis. 

Piemiņas plāksnes mākslinieciskā veidola – uz Somijas pelēkā granīta plāksnes izveidotā Jozefa II portreta, tā laika ģerboņa ciļņa bronzā un teksta – autors ir tēlnieks Viktors Suškēvics.

Piemiņas plāksnes atsauks atmiņā faktu, ka ķeizars Jozefs II slepeni kā grāfs Falkenšteins 1780. gadā ceļā no Vīnes uz Pēterburgu apmeklēja Rīgu. Ieraudzījis katoļu kapelas niecīgos apmērus un nabadzīgo iekārtojumu, viņš apsolīja sarunā ar carieni Katrīnu II aizstāvēt un visādi atbalstīt katoļu nodomu celt jaunu mūra baznīcu Rīgā. Drīz vien šāda atļauja tika dota, un Jozefs II dāsni ziedoja jaunās – Sāpju Dievmātes – baznīcas būvei. Dievnama celtniecība tika iesākta 1784. gadā. Pēc gada tā bija pabeigta un iesvētīta. Tas bija pirmais katoļu dievnams pēc reformācijas ienākšanas Livonijā.

Comments are closed.