Press "Enter" to skip to content

Jauniešu nometne BŪT

Jau otro gadu vasarā, laikā no 31.07. – 4.08. tiks rīkota kristīga un sportiska jauniešu nometne “BŪT”, uz kuru aicināti jaunieši no visas Latvijas. “BŪT” ir starpkonfesionāla evaņģelizācijas nometne, kas pulcina jauniešus no dažādu konfesiju draudzēm, kā arī tos, kuri nevienai konkrētai draudzei nepieder. Šī gada nometnes tēma būs “BRĪVĪBA BŪT TEV” jeb domāsim un runāsim par katra jaunieša personību, individualitāti un spēju mūsdienu piesātinātajā sabiedrībā nepazaudēt sevi, bet apzināties savu patieso brīvības avotu.
Nometnes nedēļa būs piepildīta ar dažādām radošām aktivitātēm un darbnīcām (virzienos – mūzika, māksla, kustība, ritms, multimediji), sporta spēlēm, lekcijām (katrai dienai būs sava konkrēta tēma sasaistē ar lielo nometnes tēmu, kurā dalīsies īpaši aicināti lektori), sabiedrībā zināmiem vakara viesiem ar vienotu vēstījumu “Mans ceļš līdz brīvībai” un citiem pārsteigumiem.
Nometne paredzēta jauniešiem no 12/13 gadu vecuma līdz 17/18 gadiem.
Nometnes norises vieta: Latvijas Kristīgo Nometņu Centrs “Gančauskas”, Līgatnes novadā, Gaujas nacionālā parka teritorijā.
Dalības maksa: piesakoties līdz 1.07. 90eiro, piesakoties pēc 1.07. 100eiro.
Vairāk informācijas par nometni un jaunākajām aktualitātēm varat atrast mūsu facebook lapā: https://www.facebook.com/campbut/
nometnes organizatore Agnese Krūmiņa-Krūma

Comments are closed.