Kapusvētki Miķeļa kapos 29.septembrī

29.septembrī plkst 15.00 Miķēļa kapos tiks celebrēta sv.Mise un lūgšana par mirušiem.