Press "Enter" to skip to content

KRISTUS DZIMŠANAS SVĒTKU DIEVKALPOJUMI

24. decembrī – JĒZUS DZIMŠANAS PRIEKŠVAKARS: pl. 7:00 adventa (LV); 17:00 (LV); 21:00 (PL) procesija ar bērnu Jēzu.

25.decembrī – JĒZUS DZIMŠANAS SVĒTKI: pl. 09:00 (LT); 10:30 (LV); 12:00 (PL); 18:00 (RU).

26.decembrī – SVĒTĀ STEFANA SVĒTKI: pl.7:00 (LV); 12:00 (PL); 18:00 (LV).

27.decembrīSV. APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA JĀŅA SVĒTKI: svētīsim sauso vīnu un sulas. pl.7:00 (LV); 18:00 (PL).

28.decembrī – SV. NEVAINĪGIE BĒRNIŅI, MOCEKĻI, SVĒTKI: svētība bērniem. pl.7:00 (LV); 18 :00 (LV).

29.decembrī – SVĒTĀS ĢIMENES SVĒTKI: svētība ģimenēm. pl.9:00 (LT); 10:30 (LV); 12:00 (PL); 18:00 (RU).

31. decembrī: Vecā gada noslēgumā himna Te Deum laudamus*: pl.7:00 (LV); 18:00 (PL). * par to pilnas atlaides

1.janvārī: VISSV. JAUNAVA MARIJA, DIEVA MĀTE: pl.10:30 (LV); 12:00 (PL); 18:00 (RU). Obligātās svinības. Jaunais gads – Miera diena. Pirms galvenās sv. Mises jādzied himna Veni Creator Spiritus… (Nāc, Svētais Gars…). Nodziedot vai recitējot himnu, var saņemt pilnas atlaidas. Kristus Dzimšanas svētkus oktāvas noslēgums.

Priesteris pateicas visiem, kuri sagatavoja draudzes dekorācijas  šajos svētkos. Priesteris pateicas par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par katru palīdzību.

Lai Dievs Jūs svētī caur sava vismīļā Dēla Sirdi!

Prāvests Andžejs Stoklosa (: +371 20275175

Comments are closed.