Press "Enter" to skip to content

Lielā gavēņa laika sākums

Last updated on 28.02.2020.

26.februārī – Pelnu trešdiena. Gāvenis un atturība no gaļas ēdieniem.

Gāveņa laikā aizliegtas visas citas Mises, svinības tiek pārceltas. Visās sv. Misēs līdz Lieldienu vigilijai tieka izlaists Alleluja dziedājums. Laulības var svētīt, bet svinībām jānorit kristīgā garā, atbilstoši Gaveņa laika prasībām.

28.februārī – pilnas atlaidas par lugšanas Krustā sistā Pēstitājā priekšā dievbijīgu noskaitīšanu pēc sv.Komunijas krustā Sistā attēla vai krucifiksa priekšā.

Krustā sistā Pēstitājā priekšā: “Redzi, labais un visumīļais Jēzu, Tava vaiga priekšā es krītu ceļos un ar vislielāko sirsnību neatlaidīgi Tevi lūdzu: iededz žēlīgi manā sirdī dzīvas ticības, cerības un mīlestības jūtas, kā arī patiesu grēku nožēlošanu un visstiprāko gribu laboties, jo ar lielu mīlestību un sāpēm savā sirdī es aplūkoju Tavas piecas rētas un prātā apdomāju, ko par Tevi, labais Jēzu, ir teicis jau pravietis Dāvids: „Viņi ir pārdūruši manas rokas un manas kājas; viņi ir izskaitījuši visus manus kaulus” (Ps. 21).

1.martā – Gāveņa pirmā svētdiena. Mēneša pirmās svētdienas Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds, uzupurēšanas akts V.J. Sirdij, himna pretī Vaisaugstākam.

Comments are closed.