Press "Enter" to skip to content

LIELĀ GAVĒŅA TREŠAS NEDĒĻAS PAZIŅOJUMI

9.martā – sv. Franciskas romietes piemiņas diena.

Sv. Franciska (1384-1440) nāca no dižciltīgas Romas ģimenes. Savā laulības dzīvē viņa bija kristīgas sievas un mātes paraugs. Atbilstoši ģimenes stāvoklim Franciska dzīvoja pilī, bet zem greznā apģērba valkāja gandarītājas tērpu un savu brīvo laiku veltīja palīdzībai nabagiem un cietējiem, kopjot un barojot viņus, un sniedzot viņiem garīgu atbalstu. Franciskas sekotājas apvienojās kongregācijā, kas dzīvoja pēc svētā Benedikta regulas. Pēc vīra nāves arī Franciska iestājās kongregācijā un uzņēmās tās vadību.

10.martā sākas novenna sv.Jāzepa godam

Kustība Pro Sanctitate katru gadu no 10. līdz 18.martam aicina lūgties svētā Jāzepa novennu. Šī novenna palīdz katram no mums dziļāk pārdomāt Jāzepa dzīvi, lai mēs kļūtu tikumīgāki un svētāki.

Šī novenna neparedz kādu īpašu lūgšanu. Deviņu dienu garumā četras reizes dienā garā pievērsieties svētajam Jāzepam (to sauc par vizīti) un pagodiniet viņu:

  • Pirmās vizītes laikā apdomājiet svētā Jāzepa uzticību žēlastībai. Pārdomājiet Svētā Gara darbību viņa dvēselē. Šīs īsās meditācijas noslēgumā pateicieties Dievam par šādu Jāzepa pagodināšanu un caur viņa aizbildniecību lūdziet līdzīgu žēlastību.
  • Vēlāk dienas laikā apdomājiet svētā Jāzepa uzticību iekšējai dzīvei. Veltījiet laiku, lai apcerētu viņa lūgšanu garu. Pārdomājiet, pateicieties Dievam un lūdziet.
  • Nākamās vizītes laikā apdomājiet svētā Jāzepa mīlestību uz Dievmāti. Pārdomājiet, pateicieties Dievam un lūdziet.
  • Visbeidzot ceturtajā vizītē veltījiet laiku, lai apcerētu svētā Jāzepa mīlestību uz Dievišķo Bērnu. Pārdomājiet, pateicieties Dievam un lūdziet.

Lūgšana, ko var teikt katru dienu vizīšu noslēgumā

Mans Dievs, es Tev pateicos par svētā Jāzepa lielo uzticību žēlastībai. Dāvā, lai caur viņa mīlestības pilno aizbildniecību un viņa piemēra stiprināts, arī es būtu uzticīgs žēlastībai. Svētais Jāzep, aizlūdz par mani un iegūsti man šo žēlastību, ko lūdzu. [Izsakiet savu lūgumu.]

Mans Dievs, es Tev pateicos par svētā Jāzepa lielo uzticību iekšējai dzīvei. Dāvā, lai caur viņa mīlestības pilno aizbildniecību un viņa piemēra stiprināts, arī es būtu uzticīgs iekšējai dzīvei. Svētais Jāzep, aizlūdz par mani un iegūsti man šo žēlastību, ko lūdzu. [Izsakiet savu lūgumu.]

Mans Dievs, es Tev pateicos par svētā Jāzepa lielo mīlestību uz Dievmāti. Dāvā, lai caur viņa mīlestības pilno aizbildniecību un viņa piemēra stiprināts, arī es patiesi mīlētu svēto Jaunavu Mariju. Svētais Jāzep, aizlūdz par mani un iegūsti man šo žēlastību, ko lūdzu. [Izsakiet savu lūgumu.]

Mans Dievs, es Tev pateicos par svētā Jāzepa lielo mīlestību uz Dievišķo Bērnu. Dāvā, lai caur viņa mīlestības pilno aizbildniecību un viņa piemēra stiprināts, arī es patiesi mīlētu Bērniņu Jēzu. Svētais Jāzep, aizlūdz par mani un iegūsti man šo žēlastību, ko lūdzu. [Izsakiet savu lūgumu.]

15.martā Gavēņa III svētdiena

Comments are closed.