Press "Enter" to skip to content

Lūgšana par Latviju!

Rīgas Sāpju Dievmātes Romas katoļu daudzes presteris aicina šopirmdien, 11.novembrī Latvijas Republikas kritušo karavīru atceres gadadienā (Lāčpleša dienā) aizlūgt par Latviju gan privāti, gan kopā baznicā svetajā Misē plkst.18:00

Comments are closed.