Press "Enter" to skip to content

Svēto Rakstu lasījumi

Lasījums no Apustuļu darbiem (Apd 16, 1-10) Tajās dienās Pāvils nonāca Listrā un Derbē. Un, lūk, tur bija kāds māceklis, vārdā Timotejs, ticīgas jūdu sievietes un tēva grieķa dēls. Brāļi,…