Press "Enter" to skip to content

Kā uzvesties dievnamā

Ienācis baznīcā, vispirms pagodiniet Vissvētāko Sakramentu ar īsu lūgšanu, jo dievnama altārī zem maizes zīmēm mājo Pestītājs. Viņa klātbūtnei par zīmi galvenā altāra priekšā pastāvīgi deg “mūžīgā uguntiņa”. Baznīcā ir jāloka…

Lieldienu dievkalpojumu kārtība

Dievkalpojumu norises kārtība Lieldienu svētku ietvaros Rīgas Sāpju Dievmātes Romas Katoļu draudzes baznīcā. Pūpolu svētdienā (26.03.2015) plkst.9:00 Sv.Mise (lietuviešu valodā) plkst.10:30 Sv.Mise (latviešu valodā) plkst.12:00 Sv.Mise (poļu valodā) plkst.14:00 Sv.Mise (bērniem:…