Press "Enter" to skip to content

Kā uzvesties dievnamā

Ienācis baznīcā, vispirms pagodiniet Vissvētāko Sakramentu ar īsu lūgšanu, jo dievnama altārī zem maizes zīmēm mājo Pestītājs. Viņa klātbūtnei par zīmi galvenā altāra priekšā pastāvīgi deg “mūžīgā uguntiņa”. Baznīcā ir jāloka ceļi pret galveno altāri, kurā Vissvētākais Sakraments glabājas. Tas jādara, ienākot dievnamā un atstājot to, kā arī šķērsojot dievnama centrālo jomu. Ja pret Vissv. Sakramenta altāri nav nodoma uzkavēties lūgšanā, tad ejot nometas tikai uz viena ceļa. Uz lūgšanu nav jāmetas ceļos ne durvju tuvumā, ne citā sašaurinātā ejā, lai netraucētu cilvēkiem pārvietoties.

Kājās stāvēšana dievnamā tiek uzskatīta kā cieņas apliecinājums šai svētajai vietai un arī pašam Dievam. Tā ir normāla lūgšanas pozīcija tāpat kā stāvēšana ceļos. Soli atstājami vecāku cilvēku rīcībā, izņemot, ja tie ir brīvi. Lokot ceļus, ticīgie godina Vissvētāko Sakramentu. Baznīcā jāatturas no privātām sarunām, skaļas klepošanas, apkārt staigāšanas u.c. izdarībām, kas traucē dievlūdzējus.

Sievietēm pieklājas baznīcā iet ar galvassegu, bet tas nav obligāts. Pirms dievkalpojuma ieņemiet brīvāko vietu, no kurienes var redzēt altāri. Saskaņā ar senu tradīciju sievietes dievnamā stāv kreisajā pusē, bet vīrieši ― labajā. Ģimenes locekļi var turēties kopā. Ja līdzi ir mazs bērns, parūpējaties, lai viņš varētu noskatīties dievkalpojuma ceremonijas, un klusām paskaidrojiet, kas notiek pie altāra. Uz baznīcu nāk, lai kopīgi dievkalpojumā vai arī privātā lūgšanā godinātu Dievu. Baznīcā jāievēro liturģiskie priekšraksti un sabiedriskā vietā pieņemtās uzvedības normas.

Dievkalpojuma laikā jāseko līdzi priestera darbībai un jāpiemērojas ticīgo draudzei, pēc iespējas piedaloties kopīgā lūgšanā, dziesmā vai liturģiskā darbībā. Ar Sv.Mises norisis var iepriekš iepazīties šeit. Krusta zīmi dariet bez steigas. Kopā ar citiem svarīgākajās dievkalpojuma daļās var nomesties ceļos (konsekrācijas laiks, sv. Komūnijas brīdis, svētības saņemšana) vai arī jāstāv kājās maliņā. Ja Jums ir laba balss, var dziedāt baznīcas korī vai kopā ar tautu. Kad priesteris lūgšanas lasa vai dzied pārmaiņus ar tautu, aktīvi atbildiet uz priestera vārdiem.

Privāti lūdzoties, baznīcā jāizvairās no pārāk individuālām dievbijības izpausmēm. Klusai privātai lūgšanai var nodoties arī kopēja dievkalpojuma laikā, bet jāatturas no tādas darbības, kas redzami neattiecas uz dievkalpojumu. Biktēties dievkalpojuma laikā atļauts, bet nevajadzētu to ieviest par tradīciju. Priesteris biktskrēslā ir vismaz pusstundu pirms dievkalpojuma, tādēļ nāciet savlaicīgi izsūdzēt grēkus. Pie sv. Komūnijas jāiet grupās: tātad, dzirdot zvaniņu ieņem vietu pie dievgalda, turoties kopā ar citiem. Pie sv.Komūnijas ir jāiet tikai sagatavotiem katoļiem.  Tie kas nav sagatavots pie altāra jāiet uzliekot labo roku uz kreiso pleci.

avots: pēc http://kateheze.blogspot.com/

Comments are closed.