Press "Enter" to skip to content

Parastā liturģiskā laika piektās nedēļas paziņojumi

11.februārī – Vissvētakas Jaunavas Marijas no Lurdas piemiņas diena. Vispasaules slimnieku diena. Mise par slimajiem cilvēkiem plkst 10.30.

Godinam Mariju kā Jēzus Kristus, Dieva Dēla, māti. Šajā dienā mēs svinam Jaunavas Marijas lomu cilvēces pestīšanā. Caur Svēto Garu Dievs Tēvs sagatavoja Mariju par mājokli savam Dēlam. Kristus piedzimšana kļuva iespējama pateicoties Marijas fiat, apliecinot gatavību Dieva plānam ar saviem vārdiem: “Lai man notiek pēc tava vārda!” (Lk 1:38)

12.februārī – slimnieku apmeklēšana. Var pieteikt slimniekus.

14.februārī – Eiropas aizbildņu Sv.Kirila, mūka un Metodija, bīskapa svētki.

Svētie brāļi Kirils un Metodijs tiek cildināti kā slāvu tautu apustuļi. Kirils jaunībā strādāja par bibliotekāru un filozofijas pasniedzēju Konstantinopolē, Metodijs bija provinces prefekts. Abi brāļi iestājās Olimpa kalna klosterī Mazāzijā.

860. gadā Kirils tika sūtīts sludināt Evaņģēliju uz Krimu, savukārt, Metodijs devās stiprināt ticībā Bulgārijas valdnieku. Drīz arī Morāvijas valdnieks griezās Konstantinopolē ar lūgumu, lai uz viņa zemi tiktu sūtīti slāvu garīdznieki, kas sludinātu Dieva vārdu, un ķeizars turp aizsūtīja brāļus Kirilu un Metodiju.

Viņi ir tulkojuši Svētos Rakstus un liturģiskos tekstus, svētā Kirila izveidotais alfabēts vēl šodien nes viņa vārdu. Metodijs tika iesvētīts par Morāvijas un Panonijas arhibīskapu.

16.februārī – parastā laikaposma VI svētdiena

Comments are closed.