Press "Enter" to skip to content

PARASTĀ LITURĢISKĀ LAIKA SESTĀS NEDĒĻAS PAZIŅOJUMI

22.februārī Sv. apustuļa Pētera Katedra, svētki

Šajos svētkos mēs apliecinām ticību Kristus Baznīcai, kas celta uz klints. Klints ir pats Kristus, bet Viņš ceļ savu Baznīcu, par tās pīlāriem izvēloties Pēteri un tā pēctečus. Baznīca ir apustuliska Kristus spēkā. Pētera kalpojuma mērķis ir Baznīcas un ticīgo labums, un tas īpaši rūpējas par ticības vienību.

23.februārī parastā laikposma VII svētdiena

Comments are closed.