Press "Enter" to skip to content

Pirmais solis ticības ceļā. Dievs Tēvs – visa Radītājs.

Last updated on 07.05.2015.

Viss ir radīts caur Dievu Tēvu.

Pēc savas dabas un aicinājuma cilvēks ir reliģiska būtne. Tā kā cilvēks nāk no Dieva un atgriežas pie Dieva, tad savu dzīvi pilnībā cilvēcīgi viņš izdzīvo tikai tad, ja no brīvas gribas pieņem savu saikni ar Dievu.

Cilvēks ir radīts, lai dzīvotu komūnijā-vienotībā ar Dievu, kurā viņš atrod savu laimi. “Kad es pilnībā būšu Tevī, vairs nebūs sāpju, ne pārbaudījumu. Pilnīgi piepildīta ar Tevi, mana dzīve būs atradusi savu piepildījumu.” Sv. Augustīns, Confessiones, 10, 28, 39: CCL 27, 175 (PL 32, 795).

Kad cilvēks ieklausās radījumu vēstī un savas sirdsapziņas balsī, viņš var iegūt drošu pārliecību par Dieva, kas ir visa cēlonis un galamērķis, eksistenci.

Baznīca māca, ka vienīgo un patieso Dievu, mūsu Radītāju un Kungu, var droši pazīt no Viņa darbiem, pateicoties cilvēka prāta dabiskajai gaismai. Sal. Vatikāna I koncils, Dogm. konst. Dei Filius, 2. kanons, DS 3026.

Mēs patiešām varam runāt par pašu Dievu, vadoties pēc daudzveidīgajām pilnības izpausmēm radībās, kuras ir līdzīgas bezgala pilnīgajam Dievam. Mūsu ierobežotā valoda tomēr nevar izsmelt noslēpumu.

“Radījums [..] bez Radītāja izgaist.” Vatikāna II koncils, Past. konst. Gaudium et spes, 36: AAS 58 (1966), 1054. lpp. Tāpēc ticīgie apzinās, ka Kristus mīlestība viņus mudina nest dzīvā Dieva gaismu tiem, kas Viņu nepazīst vai Viņu noraida.

Lūgšanas prakse:

«Kungs, apžēlojies par mums; Kungs, apžēlojies par mums.»

  • lūdzies domās 5 minūšu garumā;
  • koncentrē prātu uz fizisko sirdi, un pēc tam ievieto savu prātu sirdī  un it kā ar sirdi izrunā to pašu lūgšanu 5 minūtes;
  • katra nākamā diena lūdzies Dievam Tēvam 5 minūtes ilgāk;
  • Ja jūs varat uzturēt lūgšanu stundas garumā, tas nozīmētu, ka lūgšana panākta. Papildus iepriekš minētai praksei, jūs varat lūgties ejot pa ielu vai veicot mehānisko darbu.

Comments are closed.