Press "Enter" to skip to content

Poļu centrs Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes telpās*

Rīgas Sāpju Dievmātes Romas  baznīcas Draudzes mājā Pils ielā 5 , patreiz notiek telpu remonts un restaurācija Poļu centra izveidei Rīgas Sāpju Dievmātes draudzes lietošanai un vajadzībām. Darbi notiek ar Polijas valsts finansiālu atbalstu, ko nodrošina Polijas Republikas Ārlietu ministrija ar fonda “Palīdzi poļiem austrumos” Jana Olševska vārdā, starpniecību.

Draudzes ēka kopā ar Sāpju Dievmātes katoļu baznīcas ēku kompleksu ir  Valsts nozīmes
arhitektūras piemineklis, tāpēc darbi tajā norit ar LR Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes pārraudzību, kas noteikusi atjaunošanas un restaurācijas prasības. Tiks restaurētas ieejas durvis un kaltā granīta plākšnu grīda priekšnamā. Sienas un griesti tiks atjaunoti pēc vēsturiskajām metodēm un ar vēsturiskajiem materiāliem.

Atjaunošanas  projekta ietvaros ir paredzēts telpu pārplānojums atbilstoši Poļu centra vajadzībām izveidojot divas lielas zāles un sanitāro bloku ar virtuvīti tai skaitā arī ar invalīdu tualeti. Pabeidzot projektu tiks  uzlabota telpu ergonomika, vides pieejamība un higiēnas risinājumi, kas būs pielāgoti  draudzes vajadzībām. Atjaunotās telpas paredzēts atklāt 2023.gada decembrī.

* Publikācija pauž tikai autora uzskatus un nav identificējama ar Polijas Republikas Ārlietu ministrijas oficiālo nostāju.

Comments are closed.