Press "Enter" to skip to content

Prāvesta paziņojumi 02.10.2022

2. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXVII svētdiena. Mēneša I svētdienā Vissv. Sakramenta adorācija, litānija Vissv. Jēzus Sirds godam, uzupurēšanās akts V.J.Sirdij, himna Pretī Visuaugstākam; Euharistiskā procesijaRožukroņa mēnesis.

Uzsākas KATEHĒZE bērniem un pieaugušajiem, kuri gatavojas kristībām, grēksūdzei, I Sv. Komūnijai un laulībām. Mācības notiek latviešu, krievu, un poļu valodās. Mācības sāksies šodien pēc latviešu Sv. Mises 11:30 svētdienas skolas telpās!

4. oktobrī, Sv. Francisks no Asīzes, piemiņas diena.

5. oktobrī Sv. Faustīna Kovaļska, jaunava. Piemiņas dienas.

6. oktobrī SVĒTĀ STUNDA pirms mēneša I piektdienas.

7. oktobrī Vissv. Jēzus Sirds godināšana mēneša I piektdienā. V.J.Marija, Rožukroņa Karaliene, piemiņas diena.

9. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXVIII svētdiena.

11. oktobrī Lurdas Dievmātes piemiņas dienā un svētība slimniekiem. SV. MISE plkst.: 07:00(LV); 10:30(LV. par slimajiem); 12:00(PL); 18:00(RU).

Trešdiena 13 oktobrī veltīsim savas lūgšanas (īpaši sv.rožukroni), visus labus darbus, labus nodomus, Sv. Misi,. Sv. Komūniju (arī garīgo Komūniju, ja netiekam) kā gandari par visiem grēkiem, apvainojumiem, kas visā pasaulē tiek nodarīti Kungam Vissvētākaja Sakramentā un Viņa Svētajai Mātei.

16. oktobrī parastā liturģiskā laikposma XXIX svētdiena.

Pateicos par lūgšanām par priesteriem, par draudzi, par jauniem aicinājumiem uz priesterību, par baznīcas uzkopšanu un dekorēšanu, par katru palīdzību un dalīšanos pārtikā.

PATEICAMIES PAR ZIEDOJUMIEM. LAI DIEVS AIZMAKSĀ
LAI DIEVS JŪS VISUS SVĒTĪ KATRU DIENU!
Prāvests Andžejs Stoklosa(: +371 20275175

Comments are closed.